Privacy Policy

1. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η διαδικτυακή έκθεση FMS – FOOD MARKET SHOW Edition 2 (εφεξής «Εταιρεία» ο δικαιούχος της ιστοσελίδας με το όνομα «www.foodmarketshow.com») (εφεξής «ο ιστότοπος») προσφέρει τις υπηρεσίες της σε επισκέπτες – χρήστες που σχετίζονται με αυτήν σύμφωνα με τους ακόλουθους λεπτομερείς όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης-χρήστης των σελίδων του ιστότοπου υποχρεούται να μελετήσει και να επισκεφτεί και να χρησιμοποιήσει τις σελίδες και τις υπηρεσίες του ιστότοπου μόνο υπό τον όρο ότι τους αποδέχεται πλήρως. Σε περίπτωση διαφωνίας με αυτούς τους όρους, συνιστάται στον χρήστη να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστότοπου, καθώς και να ενημερώνει αμέσως την εταιρεία για τυχόν παρατηρήσεις που μπορεί να κάνει προκειμένου να ληφθούν υπόψη, πάντα εντός των ορίων ο νόμος, καλή πίστη και έντιμες πρακτικές.

 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ιστότοπος www.foodmarketshow.com και οι εφαρμογές του αποτελούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα που διαχειρίζεται η Εταιρεία, η οποία προσομοιάζει τις λειτουργίες και τα οφέλη μιας φυσικής εμπορικής έκθεσης. Η πλατφόρμα www.foodmarketshow.com απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες και λειτουργεί σαν εργαλείο προβολής των παραγωγών και των προϊόντων τους σε ενδιαφερόμενους επαγγελματίες αγοραστές, παρέχει εργαλεία ηλεκτρονικής αλληλεπίδρασης με τους επισκέπτες, προσφέρει λειτουργίες για συμμετοχή σε προγραμματισμένες συναντήσεις Β2Β μεταξύ των παραγωγών/εκθετών με  αγοραστές της Ελλάδας και του εξωτερικού, παρέχει στους εκθέτες και στους επισκέπτες εργαλεία εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας και ενημερώνει σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρεία, δίνοντας τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με την Εταιρεία. Οι χρήστες των υπηρεσιών της πλατφόρμας και αυτοί που έχουν πρόσβαση σε αυτήν είναι οι διαχειριστές της (Εταιρεία) και οι ενεργούντες κατ` εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας, οι παραγωγοί/εκθέτες, οι αγοραστές και οι επισκέπτες.

Όλες οι υπάρχουσες υπηρεσίες καθώς και τυχόν νέες υπηρεσίες που προστίθενται στον ιστότοπο υπόκεινται σε αυτούς τους όρους χρήσης, εκτός εάν εξαιρείται συγκεκριμένα. Ο επισκέπτης – χρήστης των υπηρεσιών του ιστότοπου αποδέχεται πλήρως και αναμφισβήτητο ότι όλες οι υπηρεσίες πληροφοριών του ιστότοπου παρέχονται “ως έχουν” και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την περιορισμένη διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση, την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων χρήστη και οποιουδήποτε άλλου ζημία που προκλήθηκε από τη χρήση του ιστότοπου. Ο επισκέπτης – χρήστης του ιστότοπου είναι υπεύθυνος για την πρόσβαση σε αυτήν την υπηρεσία και είναι υπεύθυνος για κάθε είδους πληρωμή σε τρίτους που ενδέχεται να προκύψει από την πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Η χρήση του ιστότοπου διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου που είναι δεσμευτικές για τον κάθε χρήστη, ο οποίος απαιτείται να συμμορφώνεται με αυτούς. Επιπλέον, κάθε χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του ιστότοπου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, τους παρόντες όρους, τις έντιμες πρακτικές, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να προσβάλει την προσωπικότητα και το ηθικό των άλλων επισκεπτών του ιστότοπου και να δημιουργήσει κάθε είδους προβλήματα στη λειτουργία του.

 

3. ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Όποιος επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του ιστότοπου πρέπει να δηλώσει αληθινά, ακριβή και πλήρη προσωπικά στοιχεία και να παρέχει κάθε είδους πληροφορίες που ζητούνται στα σχετικά αιτήματα για πρόσβαση στις υπηρεσίες περιεχομένου. Έχει επίσης την υποχρέωση να ενημερώνει αμέσως τους διαχειριστές του ιστότοπου για αλλαγή στα προσωπικά του στοιχεία και να διασφαλίζει ότι αυτές οι πληροφορίες παραμένουν ακριβείς, αληθείς και πλήρεις.

 

 

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα και ο χρήστης αποδέχεται τη δυνατότητα διακοπής μόνιμα ή προσωρινά της λειτουργίας του ιστότοπου με ή χωρίς προειδοποίηση στους χρήστες

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχει στους χρήστες του ιστότοπου τις πιο προηγμένες τεχνολογικές υπηρεσίες, χωρίς εμπόδια και χωρίς διακοπή. Παρέχει τα κατάλληλα μέσα για δημοσίευση, εγγραφή και χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου. Σας ενημερώνουμε ότι όλες οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα βίντεο και γενικά όλο το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο δημοσιεύονται από χρήστες που διατηρούν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου των πληροφοριών που μεταφέρουν και ανεβάζουν. Κάθε χρήστης του ιστότοπου κατανοεί και αποδέχεται ότι ο ιστότοπος δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να προκύψουν ούτε σε περιεχόμενο ή πληροφορίες ούτε για οποιαδήποτε ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση αυτού του περιεχομένου και πληροφοριών. Ο χρήστης αποδέχεται ότι χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστότοπου με δική του πρωτοβουλία και αναλαμβάνει την ευθύνη της παραπομπής υπηρεσιών και πληροφοριών, έτσι ώστε να μην υποστεί ζημιά από τη χρήση αυτή. Η Εταιρεία δηλώνει ότι από την πλευρά της καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και λαμβάνει όλα τα διαθέσιμα μέτρα ασφαλείας για να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες μετάδοσης στον προσωπικό υπολογιστή των «ιών» του χρήστη-επισκέπτη, καθώς και για να αποτρέψει τρίτα μέρη μη εξουσιοδοτημένα από αξιωματικούς της τοποθεσίας (hackers ) να παρέμβει στον ιστότοπο, προσπαθώντας να δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία του καθιστώντας δύσκολη ή αδύνατη την πρόσβαση σε αυτόν. Εάν, παρά την προσπάθεια της Εταιρείας, καταγράφηκε δυσλειτουργία ή διακοπή ολόκληρου του περιεχομένου του ιστότοπου ή μέρους αυτού, ως αποτέλεσμα επίθεσης από χάκερ ή μετάδοσης ιού στο περιβάλλον του ιστότοπου, είναι σαφές ότι η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη ακόμη και σε περίπτωση αμέλειας ή εποπτείας

6. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη εάν οι χρήστες του ιστότοπου επικοινωνούν με τρίτα μέρη ή εταιρείες που διαφημίζονται σε αυτήν και σε περίπτωση οποιουδήποτε είδους εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των χρηστών και των διαφημιζόμενων στον ιστότοπο.

7. ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Ο χρήστης που δημοσιεύει ή δημοσιεύει φωτογραφίες, βίντεο, πληροφορίες, εικόνες, γραφικά, κείμενα και άλλα μηνύματα επιτρέπει στην εταιρεία να συναινέσει στην ανάρτηση και δημοσίευση εκ μέρους της οποιασδήποτε διαφήμισης οποιουδήποτε είδους στις σχετικές σελίδες.

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλες οι υπηρεσίες πληροφοριών του ιστότοπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας, ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Κάθε λογότυπο, γραφικό, εικόνα, φωτογραφία, βίντεο, κείμενο, παρέχεται στους χρήστες του ιστότοπου αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση και δεν επιτρέπεται η πώληση εν όλω ή εν μέρει. Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση και γενικά η εμπορική εκμετάλλευση οποιουδήποτε μέρους στον ιστότοπο. Οι υπηρεσίες πληροφοριών που βρίσκονται στον ιστότοπο και δεν ανήκουν στην Εταιρεία επισημαίνονται με ένα λογότυπο και ένα εμπορικό σήμα της εταιρείας ή του οργανισμού στον οποίο ανήκουν, των οποίων τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύονται επίσης από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Οποιοδήποτε είδος εμπορικής ή μη εμπορικής εκμετάλλευσης των υπηρεσιών πληροφοριών του ιστότοπου (αναπαραγωγή, αντιγραφή, δημοσίευση, ανακοίνωση κ.λπ.) μπορεί να συμβεί μόνο στην περίπτωση προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή του κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων για το σκοπό αυτό. Ελλείψει προηγούμενης άδειας και παρατήρησης από τον δικαιούχο οποιασδήποτε παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του, μπορεί να ασκήσει έφεση κατά του παραβάτη και να αξιώσει αστικές αποζημιώσεις για κάθε είδους πραγματική απώλεια και απώλεια κέρδους σύμφωνα με τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

9. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Β2Β

 

Η Εταιρεία δεν αποκτά σε καμία περίπτωση την ιδιότητα του μεσολαβητή, μεσίτη συμβάσεων, πωλητή, αντιπροσώπου κοκ και δεν συμμετέχει καθοιονδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε συναλλαγή οικονομική ή άλλη μεταξύ των επιχειρήσεων-χρηστών του ιστοτόπου που συμμετέχουν στην ηλεκτρονική εμπορική έκθεση και ενδεχομένως αποφασίσουν να συναλλαχθούν μεταξύ τους.

Η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ακυρώσεις, μη πραγματοποίηση ή έλλειψη διαθεσιμότητας των μερών που έχουν ορίσει μεταξύ τους Β2Β συνάντηση (ραντεβού), καθώς σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει τη μεσιτεία αυτών των συναντήσεων, παρά μόνον παρέχει το χώρο και την ευκαιρία για την εκ μέρους σας πραγματοποίησή τους.

 

10. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Ο ιστότοπος παρέχει στους επισκέπτες-χρήστες άμεση πρόσβαση-σύνδεση-παραπομπή σε άλλους ιστότοπους των οποίων το περιεχόμενο δεν μπορεί να ελέγξει. Επομένως, δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την ασφαλή πρόσβαση-περιήγηση και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα / δυσλειτουργία λόγω βλάβης εκείνων που είναι υπεύθυνοι για τον άλλο ιστότοπο, η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά αυτούς και οι χρήστες πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους δικαιούχους του ιστότοπου για να επιδιορθώσουν τυχόν ζημιές που ενδέχεται να έχουν υποφέρει. Η Εταιρεία, εκτός από την πρόσβαση-παραπομπή στον άλλο ιστότοπο, δεν διατηρεί καμία σύνδεση με αυτούς τους ιστότοπους και τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες που τους παρέχονται, έτσι ώστε οι δικαιούχοι αυτών των ιστότοπων να αναλάβουν την πλήρη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

11. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και η έννομη σχέση που συνδέει τον Χρήστη με τον Ιστότοπο βάσει αυτών, θα διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία. Ο Χρήστης και ο Ιστότοπος συμφωνούν την υποβολή τους στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας στην Ελλάδα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, η οποία τυχόν προκύπτει σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι ο Ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιβολή ασφαλιστικών μέτρων ή αντίστοιχου τύπου επείγουσα νομική αρωγή, όπως και αν αυτή ονομάζεται, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία.

12. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κάθε χρήστη υπόκειται στην πολιτική σχετικά με το απόρρητο, η οποία βρίσκεται ακριβώς κατωτέρω και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων ως εξής :

«Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) για την ηλεκτρονική πλατφόρμα διεξαγωγής ηλεκτρονικής έκθεσης www.foodmarketshow.com»

i. H Εταιρεία (στο εξής Εκτελούσα την Επεξεργασία) επεξεργάζεται ορισμένες κατηγορίες και τύπους Προσωπικών Δεδομένων χρηστών των υπηρεσιών της πλατφόρμας.   Το παρόν πλαίσιο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία θα επεξεργαστεί τις κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων. Σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 28 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 [Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) - General Data Protection Regulation (GDPR)], η σχέση αυτή - εν προκειμένω μεταξύ Εταιρείας και χρήστη - διέπεται από τις διατάξεις της μεταξύ τους Σύμβασης Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Processing Agreement), η οποία ενσωματώνεται δι’ αναφοράς στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

 

ii. Η Εταιρεία με επωνυμία GREAT TRADE EXHIBITIONS AND EXPORTS – CONSULTING Ι.Κ.Ε. και στο εξής η Εταιρεία/Υπεύθυνος επεξεργασίας αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας της διαδικτυακής πλατφόρμας www.foodmarketshow.com και εδρεύει στο Χαλάνδρι, στην οδό Κώστα Βάρναλη αρ. 11 Τ.Κ. 15233, έχει τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7755080, ονοματεπώνυμο ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ, διαχειρίστρια και δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): info@greatexhibitions.gr 

iii. Τα στοιχεία που καταχωρούνται στην πλατφόρμα κατά την εγγραφή της επιχείρησης/φορέα/επισκέπτηστην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.foodmarketshow.com είναι προσωπικά και επεξεργάζονται ως απαραίτητα για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη των υπηρεσιών της εφαρμογής και για τη χρήση των λειτουργιών της. Τα στοιχεία εκθέτη/αγοραστή/επισκέπτη περιορίζονται στα παρακάτω: Όνομα (Υποχρεωτικό), Επίθετο (Υποχρεωτικό), Επάγγελμα (Προαιρετικό), Email (Υποχρεωτικό), Επωνυμία εταιρείας (Υποχρεωτικό) Επαγγελματική Διεύθυνση (Υποχρεωτική), Τηλέφωνο (Προαιρετικό), Κινητό τηλέφωνο (Προαιρετικό), Φωτογραφία προφίλ (Προαιρετική).

iv. Οι εκθέτες/αγοραστές έχουν τη δυνατότητα να προσκαλέσουν και άλλα πρόσωπα να συμμετέχουν στην έκθεση αποστέλλοντάς τους ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής. 

v. Για την ενεργοποίηση του λογαριασμού εκθέτη/αγοραστή/επισκέπτη απαιτείται το μοναδικό συνθηματικό (password) μέσω προσωπικού συνδέσμου ενεργοποίησης. Το συνθηματικό παραμένει μυστικό και επ` ουδενί γνωστοποιείται στην Εταιρεία. Το όνομα χρήστη, ο κωδικός πρόσβασης ή οποιοδήποτε άλλο μέσο ασφαλείας αποτελούν στοιχεία απολύτως εμπιστευτικά και δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους.

vi. Η συμμετοχή εκθετών/ αγοραστών στην διαδικτυακή έκθεση απαιτεί καταχώριση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (επωνυμία της επιχείρησης, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, το ΑΦΜ, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού) για την οικονομική συναλλαγή που χρειάζεται, όπως έκδοση παραστατικών. 

vii. Η συμμετοχή εκθετών/αγοραστών σε B2B συναντήσεις είναι ελεύθερες κατά τη διάρκεια της έκθεσης.

viii. Κατά τη διάρκεια επίσκεψης και πλοήγησης μέσα στην πλατφόρμα, γίνεται επεξεργασία πληροφοριών της συσκευής, όπως IP διεύθυνσης, τεχνικά στοιχεία browser μέσω των τεχνικών cookies που είναι εγκατεστημένα στην εφαρμογή. Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου, που αποθηκεύεται από έναν διακομιστή ιστού, σε έναν υπολογιστή ή μια κινητή συσκευή. Το περιεχόμενο ενός cookie μπορεί να ανακτηθεί ή να διαβαστεί, μόνο από το διακομιστή που δημιουργεί το cookie. Το κείμενο σε ένα cookie αποτελείται συχνά από αναγνωριστικά, ονόματα τοποθεσιών και ορισμένους αριθμούς και χαρακτήρες. Τα cookies είναι μοναδικά για τα προγράμματα περιήγησης ή τις κινητές εφαρμογές που χρησιμοποιoύνται από τους χρήστες και επιτρέπουν στους διαδικτυακούς τόπους μας να αποθηκεύουν δεδομένα, όπως οι προτιμήσεις τους. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί μόνο αναγκαία και λειτουργικά cookies. Ο διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies, για να επιτρέψει να συλλέξει πληροφορίες, που βοηθούν να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή εμπειρία του χρήστη. Συναινώντας στην εγκατάσταση των Cookies ο χρήστης μπορεί να απολαύσει πληρέστερα την περιήγηση στο διαδικτυακό τόπο. 

ix. Ανά πάσα στιγμή υπάρχει το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης χωρίς να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν και έγινε πριν της ανάκλησής της.

 

 

13. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης αποτελούν την ενιαία σύμβαση ανάμεσα στον Χρήστη και τον Ιστότοπο και διέπουν τη χρήση των Υπηρεσιών από τον Χρήστη, με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών, τις οποίες μπορεί να παρέχει στον Χρήστη ο Ιστότοπος βάσει ξεχωριστής γραπτής συμφωνίας, και αντικαθιστούν πλήρως οποιεσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες ανάμεσα στον Χρήστη και τον Ιστότοπο σχετικά με τις προσφερόμενες Υπηρεσίες.

Ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι ο Ιστότοπος μπορεί να παρέχει ειδοποιήσεις, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τροποποιήσεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμβατικού ταχυδρομείου ή ανακοινώσεων στις Υπηρεσίες.

Ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι εάν ο Ιστότοπος δεν ασκήσει οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμά ή ένδικο μέσο, το οποίο περιλαμβάνεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή το οποίο απολαμβάνει ο Ιστότοπος βάσει οποιουδήποτε εφαρμοστέου δικαίου, αυτό δεν θα θεωρείται ως παραίτησή του από τα δικαιώματά του και ότι τα ανωτέρω δικαιώματα ή ένδικα μέσα θα παραμένουν στη διάθεση του.

 

Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο, αρμόδιο να αποφανθεί επ’ αυτού του θέματος, κρίνει ότι οποιοσδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσεις είναι άκυρος, στην περίπτωση αυτή δεν θα επηρεάζονται οι λοιποί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης, οι οποίοι θα εξακολουθήσουν να είναι δεσμευτικοί και για τα δύο μέρη.

 

Ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι κάθε συνεργάτης του Ιστοτόπου θα συνιστά τρίτο δικαιούχο ως προς τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και ότι οι εν λόγω συνεργάτες θα δικαιούνται να εφαρμόζουν άμεσα και να προσφεύγουν σε οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, ο οποίος απονέμει προνόμιο ή δικαίωμα υπέρ αυτών. Πέραν των ανωτέρω, κανένα άλλο πρόσωπο ή εταιρεία δεν θα συνιστά τρίτο δικαιούχο ως προς τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.